Stravné a školné

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ je splatná do 15- tého dne stávajícího kalendářního měsíce !!!

Platba pouze v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Školné činí 350,-Kč na měsíc.

Potvrzení o přiznání dávek v hmotné nouzi je potřeba dokládat každý měsíc !!!

Cena stravného činí 48,- Kč na den a 50,- Kč pro děti s odloženou šk. docházkou. 

Pitný režim je zajištěn během celého dne.

Výše stravného se může během šk. roku změnit v závislosti na cenách potravin. 

MŠ je zařazena do projektu "Obědy do škol" financovaného Evropskou unií. Rodiče. kteří pobírají dávky hmotné nouze, se musí zaregistrovat na Úřadu práce.

 

Vnitřní řád školní jídelny a školní kuchyně

Vnitrni_rad_sj2023