Nabízíme

 • Nabízíme tiché, klidné prostředí s individuálním přístupem ke každému dítěti, a to ve spolupráci s rodiči, v nově zrekonstruované budově MŠ.

 • Rodiče si mohou se svým dítětem v MŠ pobýt a seznámit se se způsobem práce ve třídě.

 • Pořádáme dny plné her, celodenní, polodenní tématické výlety (ZOO, Loutkové divadlo v Ostravě, Svět techniky v Ostravě Vítkovice ...).

 • Pravidelně s dětmi navštěvujeme stáj Václav v Havířově Suché, kde děti jezdí na koni.

 • Děti navštěvují tělocvičnu při ZŠ Žákovská, kde cvičí pod vedením svých učitelek.

 • Naše MŠ spolupracuje se ZŠ Školní, Městským kulturním střediskem (MKS).

 • Aktivně se účastníme výtvarných soutěží.

 • Pořádáme společné akce s rodiči např. setkání s rodiči u vánočního stromečku, oslavy Dne matek a Dne dětí s programem a pohoštěním, odpoledne plné her a vyrábění.

 • Ve třídě Šikulky je interaktivní tabule - příprava na vzdělávání ve škole.

 • Děti mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti v různých činnostech během dne:

 • Oblast výtvarná - různé výtvarné techniky, práce s keramickou hlínou, glazurami + následné vypálení ve vypalovací peci.

 • Oblast dramatická - naši MŠ pravidelně navštěvují divadelní společnosti s představením pro děti.

 • Oblast hudební - v každé třídě je klavír, děti se učí zpívat za doprovodu učitelky a zároveň hrají na orffovy nástroje.

 • Pravidelně cvičíme na balančních míčích.

 • Mlsné jazýčky dětí uspokojíme chutnou a zdravou stravou z naší školní kuchyně, která prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby vyhovovala těm nejpřísnějším normám Evropské unie.

 • Jsme zapojeni do programu "Obědy do škol zdarma".

 • Zejména při odpoledním odpočinku využíváme přístroj na čištění vzduchu. Ve všech třídách jsou nově nainstalované rekuperační jednotky s filtry na výměnu vzduchu.

 • Předškoláci se účastní preventivního programu - předcházení patologickým jevům (10 lekcí).

 • Děti se zúčastňují předplaveckého výcviku v plavecké škole Delfínek.

 • Jsme zapojeni do celoročního programu TJ SOKOL Cvičíme se zvířátky.