O nás

  • Mateřská škola zahájila provoz v roce 1983 jako závodní mateřská škola koncernového podniku Nářadí, závod Havířov - Šumbark. Náklady na stavbu tehdy činily 3 700 000 korun. 

  • Mateřská škola byla hned od počátku trojtřídní a velmi dobře vybavena. 

  • První ředitelkou se v roce 1983 stala paní Hana Lapišová.

  • V roce 1991 přestala být mateřská škola závodním zařízením a jejím zřizovatelem se stalo Statutární město Havířov.

  • Po odchodu paní Hany Lapišové do důchodu byla novou ředitelkou jmenována paní Bc.Světluše Svobodová, která zde předtím působila jako učitelka.

  • Od 1.7.2002 je MŠ samostatným právním subjektem pod zřizovatelem Statutárním městem Havířov.

  • MŠ je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

  • Od 1.1.2022 je MŠ Okružní sloučena s odloučeným pracovištěm MŠ U Jeslí. 

  • Od 1.7.2023 se MŠ Okružní a MŠ U Jeslí staly součástí ZŠ Školní pod vedením ředitele MVDr. Martina Svobody.